PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

La veu és un component essencial de la comunicació humana. Donat que per a un gran col·lectiu de persones, entre els quals es troba el personal docent, la veu constitueix l’instrument fonamental del seu treball, qualsevol alteració o patologia  vocal esdevindrà  situacions adverses en l’àmbit laboral.

La tasca docent exigeix ​​un control apropiat de la veu en tenir unes exigències vocals concretes:

 • Utilització de intensitats vocals elevades.
 • Ús vocal prolongat.
 • Utilització de diferents registres i alternança de veu parlada, projectada i cantada.

A aquestes exigències hem de sumar que el professorat està sotmès, en moltes ocasions, a circumstàncies que exigeixen un sobreesforç psicològic fruit de les diverses relacions interpersonals envers els seus alumnes; que sovint, han de treballar en  espais amb acústiques poc adequades i sorollosos i amb la responsabilitat de cuidar l’estètica vocal ja que representen un model a imitar pels seus alumnes .

Per tot això, el professorat és un col·lectiu de risc vocal elevat. Estudis recents incideixen en la necessitat de realitzar treballs en prevenció, formació i higiene vocal dins de aquest col·lectiu ja que la problemàtica vocal afecta de manera nuclear a la seva salut i repercuteix de manera indirecta en  el conjunt d’ alumnes al seu càrrec.

Tenint en compte aquestes premisses, aquest curs vol posar a l’abast dels professor/es tècniques i coneixements  que facilitin la  prevenció, formació i higiene vocal.

OBJECTIUS

 • Sensibilitzar al mestre/a sobre la importància de l’educació de la veu, la prevenció i l’ higiene vocal.
 • Potenciar la capacitat d’observació i escolta i facilitar la comprensió del mecanisme fisiològic de la veu.
 • Treballar la presa de consciència de la pròpia actitud corporal i la identificació de les zones de tensió durant la fonació.
 • Potenciar l’equilibri muscular, modificar els punts de recolzament alterats i desbloquejar les zones inhibides del cos, afavorint canvis necessaris pera una fonació lliure.
 • Afavorir una respiració equilibrada i un control fonorespiratori òptim.
 • Exercitar la mobilitat i flexibilitat de tot el sistema fonorespiratori, la qual cosa permetrà la realització de variacions del timbre, intensitat i to; i la seva adequació a diferents situacions: conversa, veu projectada, veu cantada.

CONTINGUTS

Bloc 1. Relaxació i equilibri muscular.

 • Consciència i sensibilització corporal
 • Punts de recolzament
 • Relaxació general
 • Els grups musculars implicats en l’emissió de la veu
 • Zones susceptibles de desequilibri

Bloc 2. Postura i actitud corporal

 • Actitud corporal durant la fonació
 • L’ancoratge

Bloc 3. Respiració i coordinació fonorespiratòria

 • Temps de la respiració: inspiració i expiració
 • L’apnea
 • Els diferents tipus de respiració
 • Desbloqueig respiratori
 • La respiració durant la fonació
 • Control respiratori en les diferents emissions vocals

Bloc 4. Audició

 • Atenció i percepció auditiva
 • Discriminació auditiva associada a la veu
 • L’autoescolta

Bloc 5. Ressonància i articulació

 • Les cavitats de ressonància
 • Mobilitat i flexibilitat mandibular, lingual i labial
 • La llengua durant la fonació
 • Estimulació del vel del paladar

Bloc 6. Emissió vocal

 • Flexibilitat laríngia durant la fonació
 • Treball sobre la intensitat, el to i el timbre
 • La veu projectada i cantada
 • Prosòdia i ritme

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats a incorporar eines i aprenentatges per afavorir un bon control de la veu i prevenir l’abús vocal.
 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària que mostrin dificultats vocals i vulguin resoldre la seva problemàtica.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els assistents hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats i que sigui d’utilitat per a la seva tasca docent.

PRÒXIMA EDICIÓ

Encara no tenim dates per la pròxima edició d’aquesta activitat. Podeu contactar per demanar més informació al correu [email protected] o per telèfon/whatsapp al 613 010 999.

PREU

El preu de l’activitat és de 90 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.