PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Curs reconegut

Actualment, ens trobem que a les aules ordinàries hi ha múltiples necessitats a les que com a tutors i tutores hem de donar resposta. Parlem d’aules inclusives, però exactament què vol dir? El nou Decret d’inclusió ens parla de mesures i suports universals, addicionals i intensius, però com es pot fer tot això? És molt important cobrir les necessitats que presenten l’alumnat amb Necessitats Específiques de suport educatiu (NESE), però com ho puc fer si tinc a l’aula una nena que presenta altes capacitats, un nen que presenta dificultats d’aprenentatge i una nena que presenta baixa visió?

L’objectiu principal d’aquest curs és donar recursos i estratègies, d’una manera pràctica, per oferir respostes a les diferents necessitats que se’ns presenta en el dia a l’aula. Ens centrarem a buscar maneres útils, eficaces i reals per cobrir les necessitats que ens trobem. Molts cops ens concentrem els esforços a fer les modificacions de manera individual aquell/a alumne/a en concret, i si en comptes de l’alumne/a… adaptem el context?

Un cop realitzat aquest curs adquiriràs amb un ventall recursos per cada tipus de necessitat que et pots trobar a l’aula.

OBJECTIUS

 • Explicar les diferents Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)
 • Oferir recursos per cada tipologia de necessitat.
 • Aportar estratègies per poder donar resposta a una aula inclusiva.

CONTINGUTS

Bloc 1: Necessitats específiques de suport educatiu.

 • Definició que és NESE
 • Definició NEE

Bloc 2: Discapacítat Física i sensorial

 • Característiques principals
 • Recursos i estratègies universals, addicionals i intensives per donar resposta educativa a l’aula, amb l’alumnat amb discapacitat sensorial i/o física

Bloc 3: Discapacitat intel·lectual

 • Característiques principals
 • Recursos i estratègies universals, addicionals i intensives per donar resposta educativa a l’aula amb l’alumnat amb discapacitat intel·lectual

Bloc 4: Trastorn greu de conducta

 • Característiques principals
 • Recursos i estratègies universals, addicionals i intensives per donar resposta educativa a l’aula amb l’alumnat amb trastorn de conducta

Bloc 5: TEA

 • Característiques principals
 • Recursos i estratègies universals, addicionals i intensives per donar resposta educativa a l’aula amb l’alumnat amb trastorn de l’Espectre Autista

Bloc 6: Alumnat amb altes capacitats

 • Característiques principals
 • Recursos i estratègies universals, addicionals i intensives per donar resposta educativa a l’aula amb l’alumnat amb  altes capacitats

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil i Primària interessats a incorporar eines i aprenentatges per afavorir la inclusió de tots els seus alumnes dins el grup classe.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 15 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.