PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

Un dels aspectes més preocupants del perfil dels nostres alumnes, avui en dia, és la seva poca efectivitat en els estudis, en la majoria dels cassos per motius extraescolars. Sovint, ens donem compte que amb la capacitació i formació del professorat, en l’àmbit de la disciplina per la qual ens especialitzem, és insuficient per ajudar al creixement i aprenentatge efectiu de l’alumnat. És necessària una mentalitat oberta i una instrucció intel·lectual potent però també un elevat nivell d’auto-coneixement personal.

Aquest curs vol col·laborar i dotar de més eines al professor per incidir en la conducta de l’alumne i així millorar la seva capacitat de concentració, la seva higiene corporal, l’autoconsciència, l’asserenament del seu temperament i la seva assertiva alliberació emocional. Tanmateix no podem abastar aquests objectius sense posar-los en pràctica nosaltres mateixos, sense que l’educador els hagi experimentat prèviament.

En aquest curs a partir de la teoria i, sobretot, de la pràctica, el docent assolirà tècniques que, vehiculades per la música i el ioga, li permetran crear des de un espai íntim i personal dins el seu dia a dia, fins a créixer personalment minorant el patiment o ampliar els recursos per assolir l’harmonia dins l’aula.

OBJECTIUS

 • Afavorir el pensament positiu.
 • Millorar l a presència, concentració i atenció.
 • Millorar l’actitud postural.
 • Millorar la nostra coordinació.
 • Conèixer-nos: saber escoltar-nos millorant la nostra consciència mental, sensorial i emocional.
 • Saber conviure amb acceptació, responsabilitat i compromís.
 • Meditar per poder observar i reconèixer els automatismes del pensament.
 • Acceptar i conèixer els nostres sostres.
 • Aprendre a autogestionar l’energia; ser pràctics a l’hora de gestionar les nostres emocions.
 • Fomentar la bondat en el cor dels practicants (yamas i niyamas)
 • Aprendre a tocar i ballar ritmes a partir d’una pulsació.
 • Configurar un cançoner de cançons positives i pedagògiques per cantar en grup en format de pregunta i resposta.
 • Concebre la importància del treball en equip com a suma d’individualitats.
 • Desenvolupar amb facilitat imaginació, la improvisació i propiciar la inspiració.
 • Poder escriure i llegir els ritmes bàsics.
 • Desenvolupar la  memòria, l’escolta i la comunicació no verbal.
 • Cultivar la perseverança, el compromís i el treball en equip com a suma d’individualitats.
 • Experimentar el poder sanador del ball.
 • Aprendre la tècnica, el so, l’afinació,  la cura i el ritme de diversos instruments de percussió.

CONTINGUTS

Els curs està organitzat en dos blocs: música i ioga.

Bloc A. Ioga

La respiració

 • Filosofia
 • Tipus de Prânâyâma
 • Objectius
 • Mudras

La meditació

 • Filosofia
 • Escalfament
 • Postura
 • Claus
 • Les 3 etapes: dharana, dhyana, samadhi
 • Tècniques
 • Objectius
 • Dimensions de l’ésser
 • Tècniques
 • Visualitzacions

Les asanes

 • Filosofia
 • Escalfament
 • Context: el mandala, els contes
 • Postures adaptades: terapèutiques, estacionals, abecedari, animals
 • Pedagogia
 • La sèrie: global o especifica
 • Anàlisis postural
 • Consciència corporal: relaxació

Bloc B. Música:

El cant

 • Predisposició i escalfament
 • Contextualització del contingut
 • L’escolta
 • L’afinació
 • El grup
 • Tècniques: mantres, kirtans, afirmacions

La percussió

 • Escalfament
 • Tècniques i patrons rítmics: drum circle, ritmes del món, els instruments de percussió
 • La improvisació
 • La comunicació no verbal
 • Creativitat
 • Els jocs del ritme
 • La veu i el cos: primera experiència rítmica
 • Models de lectura rítmica bàsics

La dansa

 • Escalfament
 • Tècniques: Rio Abierto, Els 5 ritmes
 • Les diferents músiques
 • La connexió amb el nostre cos
 • Expressar, crear, sentir, despertar
 • El jocs de la dansa

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Mestres d’Educació Infantil, Primària i Secundària interessats/des en incorporar eines i aprenentatges per afavorir l’eficàcia del seu discurs i també de la seva recepció.
 • Mestres d’educació física que vulguin introduir nous continguts tant corporals com actitudinals a les seves programacions.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 15 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 hores no presencials: On els alumnes hauran d’elaborar un projecte que posi en pràctica els continguts treballats presencialment per ser exposat a la resta del grup.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 85 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.