PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

El concepte de productivitat acostuma a estar lligat al món de l’empresa en general i molt poques vegades al món educatiu. La productivitat és bàsicament la capacitat d’augmentar el rendiment laboral incorporant protocols i metodologies de treball individuals i col·lectives que ho permetin.

Les eines tecnològiques poden ser un element vertebrador en l’augment de la productivitat en els centres educatius, ja que, intrínsecament ens permeten: ser més àgils i efectius, millorar la comunicació, garantir la privacitat i la seguretat de les dades i controlar la traçabilitat de totes les actuacions proposades.

Amb aquesta formació es treballaran un seguit d’aplicacions informàtiques que permetin augmentar la productivitat dels docents individualment i col·lectivament. Per exemple aprendrem a: crear tasques que podrem programar i recordar periòdicament, a fer llistats de temes pendents que podem compartir amb altres docents, a crear l’estructura d’un projecte o d’una programació on podrem veure en tot moment en quin punt es troba, podrem afegir recursos compartits…

OBJECTIUS

 • Valorar la necessitat d’iniciar protocols de treball més productius.
 • Aprendre el funcionament bàsic d’aplicacions per gestionar: tasques, checklists i calendaris.
 • Aprendre a gestionar projectes en l’àmbit organitzatiu de centre, de cicle, de departament, d’especialitat o de tutoria.
 • Conèixer les possibilitats que ens ofereixen els mòbils i les tauletes per gestionar totes les aplicacions de productivitat.

CONTINGUTS

 • Els protocols de treball: anàlisi i propostes de millora.
 • Aplicacions de tasques: google task, g-task…
 • Aplicacions per la gestió de notes, idees, checklists…
 • Gestió del temps: Calendaris de google.
 • Eines tecnològiques per l’organització de tasques, gestió de projectes individuals i col·lectius…
 • Els dispositius mòbils com a eina per millorar la productivitat

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que vulguin optimitzar les seves tasques com a professionals de l’educació tot adquirint coneixements per estalviar temps i aprofitar al màxim els recursos tecnològics.
 • Coordinadors TIC i membres de l’Equip Directiu de centres que vulguin introduir una metodologia de treball més segura, efectiva i que permeti agilitzar els processos i protocols de treball establerts.

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 7 hores de sessions online (sincróniques) a través de la plataforma google meet: Els assistents al curs es connectaran a l’enllaç facilitat i a les dates i hores proposades per poder assistir a les explicacions teòriques del formador i per desenvolupar les tasques proposades en petits grups de treball cooperatiu.
 • 8 hores no presencials: On els assistents crearan un projecte que incorpori els continguts treballats a la seva tasca docent habitual de la manera que creguin més adient i productiva.

PRÒXIMA EDICIÓ

Encara no tenim dates per la pròxima edició d’aquesta activitat. Podeu contactar per demanar més informació al correu [email protected] o per telèfon/whatsapp al 613 010 999.

PREU

El preu de l’activitat és de 50 € (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció).

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu en funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.