Dins els nous currículums, la competència lingüística i comunicativa, adopta un paper molt important en totes les àrees. Per tal de millorar l’assoliment d’aquesta competència, en totes les seves dimensions i en totes les llengües, hem preparat un conjunt d’activitats que ens ajudaran a redissenyar les nostres programacions adaptant-les  als nous requeriments curriculars.

També hem preparat un conjunt d’activitats destinades a millorar el nivell de les diferents llegües estrangeres, tant a nivell oral com escrit.

ACTIVITATS PROGRAMADES