PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITATCurs reconegut

El principal objectiu d’aquest curs és donar la oportunitat de millorar l’habilitat comunicativa en llengua anglesa; en altres paraules, millorar tant la parla com la comprensió auditiva.

El curs focalitza en la comprensió i expressió oral en llengua anglesa. S’articula al voltant de  situacions quotidianes i temes proposats, simulant situacions reals que requereixen l’ús de la llengua estrangera.

Classes i dinàmiques pràctiques, en les que s’exposaran temes a partir d’articles, notícies, vídeos i material audiovisual divers que ajuda a introduir temes de debat, així com a millorar la nostra comprensió oral, gramàtica i de pronunciació, mitjançant un aprenentatge continuat i senzill.

Es realitzaran activitats en parelles o petits grups i exposicions individuals.

OBJECTIUS 

 • L’objectiu d’aquest curs és afavorir les possibilitats de comunicació
 • Millorar la comprensió oral
 • Millorar l’expressió oral
 • Corregir errors d’expressió
 • Ampliar vocabulari
 • Adquirir la capacitat d’exposar i debatre oralment
 • Conèixer, millorar i aprofundir en diferents estructures gramaticals.
 • Millorar la pronunciació i la fluïdesa en l’expressió oral

CONTINGUTS

 • Tractament de l’actualitat a favor del debat a l’aula
 • Es tractarà qualsevol aspecte d’interès per l’alumne/a
 • Informació personal general i específica
 • Seguiment d’una conversa a nivell general o de forma més específica
 • Intercanvi i expressió d’opinions
 • Intercanvi i expressió de consells
 • Generalitzacions
 • Utilització d’expressions per mostrar interès i emfatitzar en els detalls
 • Realitzar una presentació oral davant del grup classe

DESTINATARIS

El curs va adreçat a:

 • Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària que estiguin interessats a adquirir fluïdesa, guanyar lèxic i millorar el nivell en llengua anglesa.
 • Nivell bàsic i pre-intermedi

DURADA

Per afavorir l’assoliment de tots els objectius i sobretot per facilitar la creació d’un projecte final, el curs estarà estructurat en:

 • 20 hores presencials: On es donaran els coneixements teòrics i pràctics per tal d’assolir els objectius plantejats.
 • 10 no presencials: On els alumnes hauran de preparar una exposició individual que hauran d’enregistrar en vídeo.

PROPERA EDICIÓ

Aquesta activitat encara no té les dates programades per a la propera edició. Contacteu amb nosaltres per més informació.

PREU

El preu de l’activitat és de 95 € en la modalitat presencial (podeu consultar els descomptes especials en el formulari d’inscripció)

En la modalitat d‘assessorament es concretarà un preu un funció de les necessitats del centre. Contacteu amb nosaltres per informar-vos.

INSCRIPCIONS

Podeu formalitzar la inscripció en aquest enllaç o trucant al telèfon 93 177 92 57.