Una de les principals dificultats que trobem els docents és l’atenció a la diversitat. La manca de recursos materials i personals, fa que aquesta tasca sigui força complicada. L’actual context d’escola inclusiva implica un reciclatge necessari per a totes dels mestres i professors per mirar d’atendre la gran quantitat de casos que pot tenir un centre.

Una bona formació en els diferents problemàtiques que podem trobar a l’aula, ens pot ajudar a adquirir noves metodologies de treball, noves estratègies… per afrontar aquests casos.

La oferta formativa que oferim per al proper estiu: