Dins l’actual context de l’escola inclusiva tots els docents podem trobar a les nostres aules alumant on la llengua de signes pugui la seva eina de comunicació primordial. El domini d’aquesta llengua requereix una àmplia formació però si és cert que amb alguns coneixements bàsics, podem arribar a establir una comunicació elemental que augmenti el benestar, la confiança, el vincle afectiu… entre l’alumnat i del professorat.

Amb aquesta activitat de formació reconeguda pel Departament d’Educació, obtindreu les eines per poder introduir-vos a la llengua de signes i per poder aprendre elements bàsics de comunicació que es puguin a aplicar a l’aula.